Photography by Roberto Ruiz. Courtesy of Ana Mas Projects

Penumbra (Ventana IV) penumbra (ventana III) Penumbra (ventana II) Penumbra (Ventana VI) Gimnasio IX Gimnasio I Gimnasio V Gimnasio VI Gimnasio VII Interior I Interior II Neon Gimnasio IV Interior III Hold on I Hold on II Esterillas Esterillas Esterillas VI Esterilla