El visitant. Feligresos de la cultura (2014)
Texts per la col·lecció Gràcies a Prometeu. Blind Books